Ermenek Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Ermenek Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Ziyaretleri

Güncelleme Tarihi: 22/11/2018

 Hastalarınız bizim misafirimiz olup, hastanemizde tedavi olmak amacıyla yatmaktadırlar. Bu nedenle belirtilen kurallara uymanız hastalarınız açısından önem taşımaktadır.

Kliniklerde Ziyaret:

 • Hastanemizde kliniklerde tedavi gören hastalarımızın ziyaretleri her gün 13.00 - 14.00 ve 19.30 - 20.30 saatleri arasında kısa süre ile (tercihen en fazla 15 dakika) yapılır. Saat 20.00’dan sonra servis hemşiresinin bilgisi dahilinde, gece idari amirinin ve servis doktorunun izniyle ancak istisnai olarak ziyaretçi alınabilir.

 • Özel bakım üniteleri için ziyaret zamanı (acil servis, yoğun bakım ünitesi ) her bir hastanın özel durumuna göre belirlenir.

  Doktorun uygun gördüğü zaman ve süre içerisinde ziyaretler uygun koşullar altında yapılabilir.

 • Hasta ziyaretlerine 10 yaşından küçük çocuklar getirilmemeli.

 • Hastaya dışarıdan servis hemşire ve doktorunun bilgisi dışında yiyecek getirilmemeli.

 • Ziyarete gelirken hediye olarak canlı çiçek getirilmemeli.

 • Hastanede sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanılması yasaktır.

 • Ziyaret sırasında diğer hastaları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmamalı, hasta yataklarına oturulmamalı, hasta mahremiyetine saygı gösterilmeli ve koridorlarda gürültü yapılmamalı.

 • Ziyaret süresince çalışan personelin uyarılarına uyulmalı, ziyaret saati sonunda görevlilerin uyarılarını beklemeden hasta odaları terk edilmemeli.

Hasta Refakatçi Kuralları:

 • Yatan hastalarımızın refakatçileri servis hemşireleri ve sorumlu hemşire tarafından sisteme kaydedilmelidir.

 • Refakatçiler hemşire tarafından kendilerine verilen yaka kartını takmalıdır.

 • Hasta odasının düzenli olmasına dikkat etmelidir.

 • Hastane kurallarına riayet etmelidir.

 • Hastanın yanından ayrılacağı durumda ve refakatçi değişimlerinde hemşireye haber vermelidir.

 • Doğumhane, Kadın Doğum ve Hastalıkları servisinde ve pediatri servislerinde ilgili hekim izin vermedikçe kesinlikle erkek refakatçi kalamaz.

 • Hasta taburcu veya sevk olurken refakatçi kartı hemşire teslim edilmelidir.

 • Yemek dağıtım esnasında refakatçiler refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.

 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını servis dışına çıkarmayacak veya hastanın yerini/odasını değiştirmeyecektir.

 • Refakatçiler, sağlık personelinin direktifleri doğrultusunda hastanın öz bakım ihtiyaçlarını ve rehabilite edici faaliyetlerini yaptırmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.