Ermenek Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Ermenek Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Taşeron İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Talebine İlişkin Duyuru

Güncelleme Tarihi: 22/02/2018

D U Y U R U

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler Karaman İl Sağlık Müdürlüğü sitesinde (http://karaman.ism.saglik.gov.tr) duyurulmuştur.

Bu kapsamda, itirazların değerlendirmesine yönelik ilgili kamu kurumlarından talep edilen bilgi ve belgelerin tamamlanmasına müteakip kesin listelerin ilanı 27.02.2018 Salı günü Karaman İl Sağlık Müdürlüğü (http://karaman.ism.saglik.gov.tr) sitesinde ve sitemizde yayınlanacaktır.

İlgili tüm personele ilanen duyurulur.